Sääntömääräinen kevätkokous 29.3.2023

11.3.2023

KU:n Kerhohuoneella klo 18.00. Tervetuloa mukaan!

KRISTIINAN URHEILIJAT RY                                                         ESITYSLISTA

Sääntömääräinen kevätkokous

Aika: 29.3.2023 kello 18:00

Paikka: KU:n kerhohuone

 

§1                      Kokouksen avaus

§2                      Valitaan kokoukselle

a) puheenjohtaja

b) sihteeri

c) kaksi pöytäkirjantarkastajaa

d) ääntenlaskijat

 

§3                      Todetaan

a) läsnäolijat

b) äänioikeutetut jäsenet

 

§4                      Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

§5                      Esitetään vahvistettavaksi johtokunnan laatima vuosi- ja tilikertomus ja                                    esitetään

toiminnantarkastajien antama lausunto sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta.

 

§6                      Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä asianomaisille.

§7                      Käsitellään johtokunnan tai jäsenten 11§:n mukaisesti vireille panemat muut                            asiat.

§8                      Kokouksen päättäminen.