Sääntömääräinen syyskokous 20.10.2022

5.10.2022

KU:n kerhohuone klo 18.00. Esityslista ohessa.

 

 

 

KRISTIINAN URHEILIJAT RY

SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS

 

ESITYSLISTA

 

Aika: 20.10.2022 KLO 18.00

Paikka: KU:n kerhohuone


 

§1 Kokouksen avaus

 

§2 Kokouksen puheenjohtajan valinta

 

§3 Kokouksen sihteerin valinta

 

§4 Ääntenlaskijoiden ja pöytäkirjan tarkastajien (2 kpl) valinta

 

§5 Todetaan läsnäolijat ja äänioikeutetut jäsenet

 

§6 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

 

§7 Päätetään mitkä urheilumuodot ovat seuran ohjelmassa tulevana toimikautena

 

§8 Vahvistetaan tulevaksi toimikaudeksi

  1. toimintasuunnitelma

  2. talousarvio

  3. yleissuunnitelma seuraavien vuosien toimintaa varten

 

§9 Valitaan seuraavaksi toimintavuodeksi täysi-ikäisten jäsenten keskuudesta johtokunnan puheenjohtaja, jota myös kutsutaan seuran puheenjohtajaksi

 

§10 Valitaan kahdeksi seuraavaksi toimintavuodeksi täysi-ikäisten jäsenten keskuudesta johtokuntaan 6 jäsentä

 

§11 Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varatoiminnantarkastajat

 

§12 Valitaan puheenjohtaja ja jäsenet kutakin seuran ohjelmassa olevaa urheilumuotoa edustavaan jaostoon sekä muut tarvittavat toimihenkilöt (rahastonhoitaja)

 

§13 Vahvistetaan liittymis-, jäsen- ja kannattajamaksujen suuruus

 

§14 Valitaan edustajat SUL:n Etelä-Pohjanmaan piirin ja SUL:n jäsenliittojen vuosi- ym. kokouksiin tai annetaan johtokunnalle valtuudet henkilöiden valitsemiseksi edellä mainittuihin kokouksiin

 

§15 Käsitellään johtokunnan esittämät asiat tai jäsenten 11§:n mukaisesti vireille panemat asiat

 

§16 Kokouksen päättäminen