Kevätkokous 1.4.2022

14.3.2022

Tervetuloa mukaan!

Sääntömääräinen kevätkokous 1.4.2022 klo 18.00 KU:n Kerhohuoneella:

 

 

 
  

 

 

 

KRISTIINAN URHEILIJAT RY                                                         ESITYSLISTA

Sääntömääräinen kevätkokous

Aika: 1.4.2022 kello 18:00

Paikka: KU:n kerhohuone

 

§1                      Kokouksen avaus

§2                      Valitaan kokoukselle

a) puheenjohtaja

b) sihteeri

c) kaksi pöytäkirjantarkastajaa

d) ääntenlaskijat

 

§3                      Todetaan

a) läsnäolijat

b) äänioikeutetut jäsenet

 

§4                      Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

§5                      Esitetään vahvistettavaksi johtokunnan laatima vuosi- ja tilikertomus ja                                    esitetään

toiminnantarkastajien antama lausunto sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta.

 

§6                      Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä asianomaisille.

§7                      Käsitellään johtokunnan tai jäsenten 11§:n mukaisesti vireille panemat muut                            asiat.

§8                      Kokouksen päättäminen.