Syyskokous 22.10.2021

15.9.2021

Tervetuloa mukaan!

KRISTIINAN URHEILIJAT RY SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS    ESITYSLISTA 
  Aika:  22.10.2021 KLO 18.00 Paikka:  KU:n kerhohuone 
 
 
§1 Kokouksen avaus 
 
§2 Kokouksen puheenjohtajan valinta   §3 Kokouksen sihteerin valinta 
 
§4 Ääntenlaskijoiden ja pöytäkirjan tarkastajien (2 kpl) valinta 
 
§5 Todetaan läsnäolijat ja äänioikeutetut jäsenet 
 
§6 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus  
 
§7 Päätetään mitkä urheilumuodot ovat seuran ohjelmassa tulevana toimikautena 
 
§8 Vahvistetaan tulevaksi toimikaudeksi a) toimintasuunnitelma b) talousarvio c) yleissuunnitelma seuraavien vuosien toimintaa varten 
 
§9 Valitaan seuraavaksi toimintavuodeksi täysi-ikäisten jäsenten keskuudesta johtokunnan puheenjohtaja, jota myös kutsutaan seuran puheenjohtajaksi   §10 Valitaan kahdeksi seuraavaksi toimintavuodeksi täysi-ikäisten jäsenten keskuudesta johtokuntaan 6 jäsentä 
 
§11 Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varatoiminnantarkastajat 
 
§12 Valitaan puheenjohtaja ja jäsenet kutakin seuran ohjelmassa olevaa urheilumuotoa edustavaan jaostoon sekä muut tarvittavat toimihenkilöt (rahastonhoitaja) 
 
§13 Vahvistetaan liittymis-, jäsen- ja kannattajamaksujen suuruus 
 
§14 Valitaan edustajat SUL:n Etelä-Pohjanmaan piirin ja SUL:n jäsenliittojen vuosi- ym. kokouksiin tai annetaan johtokunnalle valtuudet henkilöiden valitsemiseksi edellä mainittuihin kokouksiin 
 
§15 Käsitellään johtokunnan esittämät asiat tai jäsenten 11§:n mukaisesti vireille panemat asiat 
 
§16 Kokouksen päättäminen