Inventario S-Marketissa 26.11, klo 18.00 alkaen

11.11.2014

KU avustaa inventarion tekemisessä S-Marketissa 26.11 kl. 18.00 alkaen. Mitä enempi meitä on sen nopeammin homma hoituu. Kaikki kykenevät paikalle!

KU hjälper till vid inventeringen av S-Market 26.11 fr. kl. 18.00. Ju flere vi är på plats desto snabbare får vi det gjort. Alla med!

-r-