KU osallistuu Varaslähtö tulevaisuuteen koulutukseen

8.11.2011

Meidät valittiin kolmen muun seuran kanssa koulutukseen.

 Kristiinan Urheilijat valittiin mukaan alueelliseen Varaslähtö tulevaisuuteen koulutukseen

Kristiinan Urheilijoiden lisäksi koulutukseen on valittu kolme muuta seuraa läntiseltä alueelta. Ensinmäinen lähijakso oli Kuortaneella 4-5.10. Seuraava vaihe koulutuksessa on kehittämisprojektin ja toimintakäsikirjan luomisen käyntiin laittaminen. Seuran edistymistä tukee kouluttajan seurakäynti vuoden alussa. Sen jälkeen koulutus jatkuu jälleen lähijaksolla Kuortaneella maaliskuussa ja kahdella seurakäynnillä loppuvuoden aikana.

Kehittämisporojekti ja toimintakäsikirja

Kehittämisprojektiksi Kristiinan Urheilijat valitsi 10+ Harrasteryhmän. Keskittymällä tähän halutaan tukea nuorten liikunnallista harrastustoimintaa ja laajentaa harrastajamääriä.

Toimintakäsikirja tulee antamaan kokonaisvaltaisen kuvan seuran toiminnasta ja kehittämisestä. Siinä määritellään seuran toiminnan arvot, pelisäännöt, visiot ja itse toiminnan toteutus käytännössä. Toimintakäsikirja pyritään julkaisemaan ensi kevääseen mennessä ja sitä tullaan päivittämään vuosittain sen valmistuttua. Millainen Kristiinan Urheilijoiden sinun mielestäsi pitäisi olla? Toimintakäsikirjan pohjan me luomme yhdessä seurakyselyllä. Vastaa kyselyyn etusivulta ja ole vaikuttamassa omalta osaltasi seuramme arvoihin ja toimintaan.

Alla tiivistelmää SUL Varaslähtö tulevaisuuteen koulutus- infosta

Varaslähtö tulevaisuuteen koulutuksen tavoitteena on mm. antaa lisävirtaa ja eväitä seuratoimintaan,  seuran johtamiseen, seuran organisointiin ja työn jakamiseen, miten saada uusia ihmisiä mukaan, miten markkinoida toimintaa. Koulutuksen aikana seura myös valitsee itselleen kehittämishankkeen sekä laatii toimintakäsikirjan.

TAVOITE

Suomalaisen yleisurheilun visiona on olla seuratoimintojensa ja kansainvälisen menestyksensä osalta Suomen johtava kesäurheilumuoto. Yhtenä keskeisenä päämääränä on vahvistaa seuratoiminnan elinvoimaa osaavien ihmisten ja toimintamallien kautta. Seuraohjelma on osa tätä kokonaisuutta.

 • Yleisurheiluseuran toimintaympäristön tunnistaminen
 • Yleisurheiluseuran johtamisen periaatteet
 • strategia, innostaminen, rekrytointi, tehtävänjako
 • Yleisurheiluseuran toiminnan tuotteistaminen
 • toimintamallien tunnistaminen ja käytäntöön laittamine

SISÄLTÖ

Seuraohjelma sisältää oman toiminnan analyysia, strategista suunnittelua, toimintojen dokumentointia, yhteisiä tapaamisia kaikkien seurojen kesken, oman seuran kokoontumisia kouluttajan johdolla sekä ideoita ja vinkkejä toteuttaa laadukasta seuratoimintaa.

VALITTAVILTA SEUROILTA EDELLYTETÄÄN

 • Aktiivista ja innokasta seuran kehittämisotetta
 • Seuraluokittelussa super-, valio- tai 1-luokkaan sijoittumista
 • Seuraohjelman vastuuhenkilön nimeämistä
 • Yhteisiin tilaisuuksiin osallistumista
 • Sitoutumista ohjelman tavoitteisiin ja toimintaan
 • Seuran johtokunnan tai yleisurheilujaoston yksimielistä päätöstä

VALITTAVILLE SEUROILLE TARJOTAAN

 • Mahdollisuus kehittää oman seuran toimintaa
 • Saada lisävalmiuksia seurajohtamiseen
 • Kohdata ideoita ja ajatuksia vertaisseuroista

¨       Mahdollisuus kouluttaa seuran ydintekijät Suomen Urheiluliiton avulla